A K T U A L I T Y


H Á J E N Í    K A P R O V I T Ý C H    R Y B     ! ! !


Český rybářský svaz, místní organizace Tovačov vyhlašuje

na revíru Morava 17A

H Á J E N Í    K A P R O V I T Ý C H    R Y B

od 21.10.2017 00:00 hod

do 4.11.2017 24:00 hod

Lov pouze na živou, mrtvou rybku nebo vláčením.


Výbor ČRS MO Tovačov


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ   ! ! !


ČRS MO Tovačov vypisuje výběrové řízení na stavbu

„Odbahnění a obnova objektu rybníka Přední Cholerák“

v katastru obce Kojetín dle schválené projektové dokumentace a změn projektové dokumentace.

Předpokládaný termín stavby: listopad 2017 – březen 2018

Uzávěrka přihlášek: 15. října 2017

Přihlášky zasílejte písemně na níže uvedenou adresu v obálce označené „RYBNÍK“.

Nabídka musí obsahovat reference dosud provedených staveb.

Přílohy:

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva a Dokumentace objektů

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva a Dokumentace objektů.pdf

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva a Dokumentace objektů - oprava strany 7 a 8

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva a Dokumentace objektů - strany 7 a 8.pdf

Situační výkresy C

Přehledná situace - Model.pdf

Katastrální situace - Model.pdf

Situace Přední rybník - Model.pdf

Dokumentace stavby D

D 1.1 Přední rybník - podélný profil - Model.pdf

D 1.2 Přední rybník - příčné řezy - Model.pdf

D 1.3 Přední rybník - příčné řezy - Model.pdf

D 1.4. Přední rybník - oprava sdruženého objektu - Model.pdf

D 1.5. Přední rybník - oprava sdruženého objektu - Model.pdf

Dodatek k projektové dokumentaci - změny v zadání

Dodatek k PD - změny v zadání.pdf

Slepý rozpočet

Slepý rozpočet.xlsx


Český rybářský svaz, z.s., MO Tovačov
Annín 16
751 01 Tovačov

Výbor ČRS MO Tovačov


B R I G Á D A ! ! !


Zveme členy ČRS MO Tovačov z.s. na brigádu, která se koná v sobotu

16.9.2017 v 8,00h.

Bude se provádět úklid revíru č. 471048 Morava 17A jezero Sever.

Sebou si vzít rukavice a pevnou obuv.

Sraz u závory na jezeře Sever.


Výbor ČRS MO Tovačov


Výborové schůze v roce 2017


14.10., 11.11. a 16.12.2017

Začátky od 16.30 hod. v kanceláři MO.


Výbor ČRS MO Tovačov


Úřední dny v roce 2017 !!!


Každý pátek v měsíci (mimo svátky) od 15.00 do 17.00 hodin.


Výbor ČRS MO Tovačov


Výlov rybníku v Měrovicích n/H - říjen 2015 ! ! !Nové podílky - rybníky Choleráky   ! ! !


V přiloženém souboru najdete rozpis nových podílků. POZOR jsou volné některé podílky, tak kdo má zájem, ať se ozve panu Uherkovi (hospodáři ČRS MO Tovačov) na telefon 774 953 334.

Rozpis podílků ZDE !!!


Akce "První povolenka ZDARMA"


ČRS zve děti mezi 6 a 15 lety do svých řad. Staňte se novými členy ČRS a získejte první povolenku ZDARMA.

Bližší informace najdete ZDE !!!


Aktualizace vyhlášky 197/2004 Sb.

Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění vyhlášek č. 239/2006 Sb., č. 20/2010 Sb., č. 122/2010 Sb. a 123/2016 Sb.

Bližší informace najdete ZDE !!!Nové fotografie z výlovů !!!

Nové fotografie najdete v "Činnost organizace - Rybochovy - Rok 2015"Výjimka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena !!!


Lov mníka jednovousého a jelce jesena se bude řídit ustanovením zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 197/2004 Sb.

Osoba oprávněná k výkonu rybářského práva, která uloví ryby druhu mník jednovousý nebo jelec jesen, zapíše do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání včetně velikosti a váhy ryb, které dosáhly zákonné míry.

Rozhodnutí ze dne 23.7. 2014 Olomouckého kraje na lov mníka a jesena v Olomouckém kraji s platností výjimky do 31.12. 2022.


Výbor ČRS MO Tovačov


PRACOVNÍ POVINNOST !

Na základě usnesení členské schůze, konané dne 12.2.2011, se mění od 1.1.2012 náhradní plnění za neodpracovanou prcovní povinnost.

V daném kalendářním roce: 500,- Kč nebo 200 kg krmiva

Při nesplnění pracovní povinnosti do konce daného kalendářního roku: V následujícím roce úhrada finanční částky je 700,- Kč za uplynulý rok.

Výbor ČRS MO Tovačov

Zápis z jednání ve věci provozu dračích lodí na řece Moravě mezi MěÚ Kojetín, ČRS a oddílem kanoistiky - bližší informace ZDE !!!


© 2013 ČRS MO Tovačov