A K T U A L I T YVe dnech 10.2.2018 až 16.2.2018 nebudeme povolenky prodávat !


Opětovné zahájení prodeje bude dne 17.2.2018 v 9:00 hod.


Výbor ČRS MO Tovačov


Prodej povolenek pro rok 2018


      Prodej povolenek v roce 2017       
                 18.12.2017 (pondělí), 20.12.2017 (středa) a 22.12.2017 (pátek).      
                 Vždy v čase od 10:00 do 17:00 hod          
      Prodej povolenek v roce 2018       
      V měsíci Leden, Únor a Březen
                každý pracovní den                                   9:00 - 12:00       13:00 - 17:00 hod.
                každá lichá Sobota (začíná 6.1.20178)     9:00 - 13:00 hod
      V ostatních měsících v roce
                úřední dny (každý pátek)                           15:00 - 17:00 hod.
      Ostatní dny v roce možno dle dohody na telefonním čísle 603 352 306.
      Bližší informace včetně cen najdete v záložce "Výdej povolenek".

Výbor ČRS MO Tovačov


Výborové schůze v roce 2018


12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 18.5., 8.6., 8.7., 14.9., 12.10., 9.11. a 14.12.

Začátky od 16.30 hod. v kanceláři MO.


Výbor ČRS MO Tovačov


Školení nových členů pro získání rybářského lístku ! ! !


25.1., 22.2. a 22.3.2018 vždy v 16.00 hod v kanceláři MO Annín.


Členská schůze !!!


Neděle 4. března 2018 ve Sportovní hale Tovačov.

Presence od 8:00 hod, zahájení členské schůze od 9:00 hod.


Výbor ČRS MO Tovačov


Úřední dny v roce 2018 !!!


Každý pátek v měsíci (mimo svátky) od 15.00 do 17.00 hodin.


Výbor ČRS MO Tovačov


Školení členů RS !


Školení proběhne v sobotu 17.3.2018 od 9.00 hod v kanceláři MO


Výbor ČRS MO Tovačov


Výlov rybníku v Měrovicích n/H - říjen 2015 ! ! !Nové podílky - rybníky Choleráky   ! ! !


V přiloženém souboru najdete rozpis nových podílků. POZOR jsou volné některé podílky, tak kdo má zájem, ať se ozve panu Uherkovi (hospodáři ČRS MO Tovačov) na telefon 774 953 334.

Rozpis podílků ZDE !!!


Aktualizace vyhlášky 197/2004 Sb.

Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění vyhlášek č. 239/2006 Sb., č. 20/2010 Sb., č. 122/2010 Sb. a 123/2016 Sb.

Bližší informace najdete ZDE !!!Nové fotografie z výlovů !!!

Nové fotografie najdete v "Činnost organizace - Rybochovy - Rok 2015"Výjimka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena !!!


Lov mníka jednovousého a jelce jesena se bude řídit ustanovením zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 197/2004 Sb.

Osoba oprávněná k výkonu rybářského práva, která uloví ryby druhu mník jednovousý nebo jelec jesen, zapíše do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání včetně velikosti a váhy ryb, které dosáhly zákonné míry.

Rozhodnutí ze dne 23.7. 2014 Olomouckého kraje na lov mníka a jesena v Olomouckém kraji s platností výjimky do 31.12. 2022.


Výbor ČRS MO Tovačov


PRACOVNÍ POVINNOST !

Na základě usnesení členské schůze, konané dne 12.2.2011, se mění od 1.1.2012 náhradní plnění za neodpracovanou prcovní povinnost.

V daném kalendářním roce: 500,- Kč nebo 200 kg krmiva

Při nesplnění pracovní povinnosti do konce daného kalendářního roku: V následujícím roce úhrada finanční částky je 700,- Kč za uplynulý rok.

Výbor ČRS MO Tovačov

Zápis z jednání ve věci provozu dračích lodí na řece Moravě mezi MěÚ Kojetín, ČRS a oddílem kanoistiky - bližší informace ZDE !!!


© 2013 ČRS MO Tovačov