A K T U A L I T Y


Rybářské závody mládeže - sobota 20.6.2020


Město Tovačov, Rybářství Tovačov a ČRS MO Tovačov zvou


v sobotu 20.6.2020 na rybářské závody mládeže na Hradeckém rybníku v Tovačově.


Bližší informace ZDE !

Informace o provozu ČRS, z.s., MO Tovačov, dle nařízení platných k 19.5.2020


1. Členská schůze

Členská schůze proběhne v neděli 14. června 2020 od 9:00 ve Sportovní hale v Tovačově.

Žádáme Vás, sdílejte tuto aktuální informaci v členské základně naší MO.

Upozorňujeme, že v tomto termínu se dá stále očekávat povinnost užití roušek ve vnitřních prostorách, schůze proběhne pravděpodobně bez občerstvení, avšak s obvyklou tombolou. Hlavní cenou je opět roční územní mimopstruhová povolenka v ceně 1.600,-Kč


2. Prodej povolenek a členských náležitostí

a) Pokračuje online prodej povolenek

Zájemci o tuto formu kontaktujte našeho výdejce p. Otáhala na obvyklém tel. čísle 603 352 306. Zpřesníte si s ním své požadavky a další postup pro platbu a doručení Vám vysvětlí.


b) Fyzický prodej povolenek

Do konce května 2020

Pondělí a středa 9:00-12:00 a 13:00-17:00

Výdej bude dále uskutečňován formou „ prodeje z okénka“, z budovy kanceláře na parkoviště.

Objekt MO bude uzamčen, nepožadujte vstup do budovy.

Žádáme tímto zájemce o dodržování nařízených opatření – předepsané rozestupy, rouška a desinfekce rukou před manipulací s doklady. Bude připravena na parapetu.


Od června 2020

„Běžný“, dle aktuálně platných nařízení modifikovaný prodej z kanceláře ( vstup ze dvora do budovy jednotlivě, rouška, desinfekce rukou atd., dle aktuálně platných nařízení),

a to pouze v úřední hodiny, ve středu 15-17:00.


3. Výborová schůze

Dle ročního plánu práce, pátek 12.června 2020 v 16:30.


4. Porada členů rybářské stráže

Náhradní termín je vyhlášen na sobotu 13. června 2020 od 9:00 v kanceláři MO.


5. Zkoušky nových členů

Dle ročního plánu práce. Poslední řádně vypsaný termín je: čtvrtek 18.června 2020 v 16:00.


6. Platnost státního rybářského lístku

S ukončením nouzového stavu k pondělku 18.května 2020 skončila též možnost prokazovat se tzv. propadlými doklady, včetně rybářského lístku. Od tohoto data je tedy možné lovit či žádat o povolenku k lovu jen s platným RL!!!
Zpravodaj VÚS - květen 2020


Stručně z obsahu

Bezhotovostní styk bude v MO nutností

O aplikaci pro rybářskou stráž je enormní zájem

Nad členskými schůzemi a konferencí visí otazník

Račí mor na Rožnovské Bečvě opět útočí

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Vážení členové ČRS, MO Tovačov, rybáři a rybářky, kolegové,Dnešní pohnutá doba nás dostává do situací, na které se všichni teprve učíme reagovat. A snažíme se je nějakým způsobem a s různým úspěchem i zvládat, či alespoň kompenzovat.

S dovolením tedy několik řádků, a to z části jako sdělení a informace od předsedy naší MO k současné situaci, a zčásti i reakce trošku osobní či občanská.

Naše kancelář ČRS z.s., MO Tovačov je uzavřena. Úřední hodiny a styk s veřejností jsou přerušeny. Činnost spolku je paralyzována. Nevydávají se povolenky, neproběhly zkoušky nových členů, v dubnu nebudou výborová ani členská schůze. Či porada členů RS. Vše v souladu s mimořádnými opatřeními. Drtivá většina místních organizací z celého ČRS aplikovala totožná či velmi obdobná opatření.......

Celý text najdete v souborech "Kompletní znění dopisu..." pod tímto textem.


Kompletní znění dopisu ve formátu .DOCX - Microsoft Word !

Kompletní znění dopisu ve formátu .PDF - Acrobat reader !


Zpravodaj VÚS - duben 2020


Stručně z obsahu

Jak hodnotíte dopady nouzového stavu na náš svaz?

Podmínky pro správný záchranný odlov ryb

Napsali jste nám – BPVRP v moři otazníků

Podmínky výkonu rybářského práva v nouzovém stavu

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Odložení povinnosti úhrady členského příspěvku !


Vážení rybáři, v souvislosti se současnou situací v ČR oznamujeme, že termín pro splnění členských povinností (úhrady členské známky) je odložen, a to nejméně do ukončení platnosti mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru. Rybáři se tak nemusí obávat, že pokud neuhradí členský příspěvek ve stanoveném termínu, bude jim členství ukončeno.

Na návrh předsedy ČRS dr. Macha přijala Republiková rada mimořádné opatření, odkládající povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku (dle §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS) do konce dubna; toto opatření je platné na dobu neurčitou, resp. do stabilizace situace a ukončení mimořádných vládních opatření.

Členové Českého rybářského svazu tak mohou zaplatit pravidelný členský příspěvek uvedený v §3 odst. 4 písm. b) Stanov ČRS, tak aby neztratili členství, i po řádném dubnovém termínu.

Konečný termín pro zaplacení členského příspěvku bude stanoven s ohledem na vývoj situace s epidemií koronaviru.

O případných dalších změnách souvisejících s uzavřením kanceláří místních organizací budeme průběžně informovat.


Výbor ČRS MO Tovačov


Stanovisko Ministerstva zemědělství

k posuzování prokazování odborné způsobilosti

k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti

v době nouzového stavuBližší informace ZDE !


Výbor ČRS MO Tovačov


Zpravodaj VÚS - březen 2020


Stručně z obsahu

Jak se vám dnes daří v Orlové?

Možnosti financování dobrovolných aktivit spolků

V Přerově málem chyběly židle

Zabraňte šíření račí moru

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Zpravodaj VÚS - únor 2020


Stručně z obsahu

Jak se podařilo splnit zarybňovací plán v roce 2019?

Omezení vodáckých akcí na Moravici a Ostravici

Nesrovnalosti v soupisu MP revírů v Dodatku pro rok 2020

Napsali jste nám – Vaše zkušenosti, postřehy a názory

Krátce z našeho rybářského svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Pomůcka pro vyplnění Sumáře úlovků a docházek !


V přiloženém souboru najdete návod,

jak postupovat při vyplňování sumáře úlovků a docházek.


Bližší informace k vyplnění sumáře ZDE !!!Zpravodaj VÚS - leden 2020


Stručně z obsahu

Co se nám za rok a půl povedlo a co ne

Zachytat, či odchytat (2)

Letos uplyne 100 let od založení rybářského spolku v Lipníku n/B

Krátce z našeho rybářského svazu

Úspěch českých muškařů v daleké Tasmánii

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


PŘIPRAVTE SI VÍCE PENĚZ !!OD ROKU 2020 ZAPLATÍTE ZA RYBÁŘSKÉ POVOLENKY NAVÍC:

Dle usnesení konference ÚS:


200,- Kč do fondu rozvoje revírů ÚS, platí všichni členové žádající povolenku, narození v r. 2004 a dříve ( děti FRR neplatí)


Dále dle usnesení členské schůze:

o 200,-Kč se zvýšila brigádnická povinnost ( z 500,- na 700,-Kč),


200,-Kč zaplatí každý, kdo odevzdá neúplně nebo špatně vyplněnou sumarizaci,


200,-Kč zaplatí každý, kdo nevrátí povolenku do 15 dní po skončení platnosti.


Pozor!!! Největším hříšníkům tak hrozí navýšení plateb v součtu až 800,-Kč!!!!!!!!


Výbor ČRS MO TovačovZpravodaj VÚS - prosinec 2019


Stručně z obsahu

Zachytat, či odchytat ?

Jak z dlouhodobého pohledu hodnotíte práci VÚS v roce 2019?

Rovné nebo poměrné zastoupení

Náhradu škody způsobené vydrou lze vymáhat

Náročný podzim našich sportovců v LRU muška

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


PRACOVNÍ POVINNOST !


Členská schůze konaná dne 17. 3. 2019 schválila náhradní plnění za neodpracovanou pracovní povinnost (10 hodin) pro dospělého člena:

- v daném kalendářním roce: 700,- Kč nebo 250 kg obilí

- při nesplnění pracovní povinnosti do konce daného kalendářního roku, v následujícím roce úhrada finanční částky 900,- Kč za uplynulý rok


Finanční náhrada mládeže 300,- Kč.


Platnost od 1. 1. 2020


Výbor ČRS MO TovačovProdej členských známek a povolenek v roce 2020 !


V měsících leden, únor a březen:

    každé pondělí až pátek 09:00 - 12:00 hod a 13:00 - 17:00 hod.

    každá lichá sobota 09:00 - 12:00 hod.


V ostatních měsících v úřední dny (středy):

    každou středu 15:00 - 17:00 hod.


Možnost dohovoru na tel. : 603 352 306


Výborové schůze v roce 2020


10.července,

11.září, 9.října, 13.listopadu a 11.prosince

Pátky, začátek vždy od 16.30 hod. v kanceláři MO.


Výbor ČRS MO Tovačov


Úřední dny v roce 2020.


Každá středa v měsíci (mimo svátky) od 15:00 do 17:00 hod. v kanceláři MO.


Výbor ČRS MO Tovačov


Zpravodaj VÚS - listopad 2019


Stručně z obsahu

Díky našemu fondu máme nádrž Dvorce

Od příštího roku začíná platit Sankční řád

Co pro nás vyplývá ze změny stanov MRS

Krátce z našeho rybářského svazu

Úspěšný podzim odboru rybolovné techniky

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Zpravodaj VÚS - říjen 2019


Stručně z obsahu

Jak to bude s příspěvkem do Fondu rozvoje revírů

Neplnění závazných pravidel nelze dále tolerovat

Nákup revíru Krčmaň byl zamítnut

Ceny povolenek pro rok 2020

Co se také událo za poslední měsíc

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


PRACOVNÍ POVINNOST !

Na základě usnesení členské schůze, konané dne 17.3.2019, se mění od 1.1.2020 náhradní plnění za neodpracovanou pracovní povinnost.

Členská schůze schválila pracovní povinnost 10 hodin na jednoho člena. Finanční náhradu mládeže na 30,- Kč za neodpracovanou hodinu.

Finančí náhradu dospělého (do důchodového věku) na 70,- Kč za neodpracovanou hodinu (nebo 250 kg obilí), v případě nesplnění povinnosti v daném kalendářním roce následující rok ve výši 900,- Kč.

Vše s platností od 1.1.2020

Výbor ČRS MO Tovačov


Nový manipulační poplatek !


Členská schůze schválila manipulační poplatek za dodatečné proškolení (Stanovy ČRS - §4, odst.2, bod c - Člen má tyto základní povinnosti: do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu vracet řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal) pro členy organizace, kteří nevrátí povolenku k lovu ve stanovené době nebo řádně nevyplní oddíl II, ve výši 200,- Kč.

Výbor ČRS MO Tovačov


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ !

Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů !


Prosím, věnujte pozornost níže uvedenému dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem o ochraně osobních údajů.....


Informace o zpracování osobních údajů - pokračování ZDE !!!


RAK SIGNÁLNÍ - výzva !


V souvislosti s výskytem nepůvodního raka signálního na řece Moravě u Kojetína, který konkuruje našemu domácímu raku říčnímu a přenáší na něj račí mor, prosíme o přečtení krátkého článku, na který se dostanete přes odkaz pod tímto odstavcem.


RAK SIGNÁLNÍ - výzva


Žádáme o dodržování ZÁKAZU přenášení a přesazování ryb z revírů !!!


POZOR změna doby lovu na MP revírech !

Od 1.dubna 2018 platí nové doby lovu !


DUBEN - ZÁŘÍ --> 4 - 24 hod

ŘÍJEN - BŘEZEN --> 5 - 22 hod


Bližší informace ZDE !!!


Přehled sumarizace za rok 2017

Přehled úlovků členů MO Tovačov na našich revírech - PDF soubor.


Výbor ČRS MO Tovačov


Výlov rybníku v Měrovicích n/H - říjen 2015 ! ! !Aktualizace vyhlášky 197/2004 Sb.

Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění vyhlášek č. 239/2006 Sb., č. 20/2010 Sb., č. 122/2010 Sb. a 123/2016 Sb.

Bližší informace najdete ZDE !!!Nové fotografie z výlovů !!!

Nové fotografie najdete v "Činnost organizace - Rybochovy - Rok 2015"Výjimka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena !!!


Lov mníka jednovousého a jelce jesena se bude řídit ustanovením zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 197/2004 Sb.

Osoba oprávněná k výkonu rybářského práva, která uloví ryby druhu mník jednovousý nebo jelec jesen, zapíše do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání včetně velikosti a váhy ryb, které dosáhly zákonné míry.

Rozhodnutí ze dne 23.7. 2014 Olomouckého kraje na lov mníka a jesena v Olomouckém kraji s platností výjimky do 31.12. 2022.


Výbor ČRS MO Tovačov

Zápis z jednání ve věci provozu dračích lodí na řece Moravě mezi MěÚ Kojetín, ČRS a oddílem kanoistiky - bližší informace ZDE !!!


© 2020 ČRS MO Tovačov