Morava 17A   (Revíry obhospodařované ČRS MO Tovačov)


 Název : Morava 17A
 Číslo : 471048
 Velikost : 42ha
 Typ : Mimopstruhový revír
 GPS : 49°25'18.135"N, 17°18'15.11"E
 Popis :

Na nádrži jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany vodního zdroje a platí tato ustanovení:

Přímý vodárenský odběr, PHO I. stupně - počet docházek omezen na 4 za týden.

Lovící jsou povinni respektovat úseky s celoročním zákazem lovu ryb - vyznačeno tabulemi. Na celém revíru platí zákaz vjezdu a stání motorových vozidel, zákaz stanování, táboření a vstupu s domácími zvířaty, a zákaz koupání osob. Počet lovících je omezen na 50 osob denně. Pobyt u vody mimo stanovenou dobu lovu je zakázán.

Výkon rybářského práva je vykonáván na základě dohody s a. s. Vodovody a kanalizace Přerov. Porušení shora uvedených ustanovení a jakékoliv znečišťování břehů jezera a vody je důvodem k zadržení povolenky k lovu ryb.

V období od 16. 6. do 31. 8. 2018 a 2019 platí výjimka z denní doby lovu. V tomto období je lov povolen od 0:00 do 4:00 hod. Pro lov ryb od 00:00 do 04:00 hod. platí shora uvedená ustanovení, a dále:

- Revír je aktivním pracovištěm z pohledu provozovatele těžební činnosti společnosti ČMŠ, a. s., a lovící nesmí žádným způsobem bránit těžbě a narušovat ji. Případné vzniklé škody způsobené lovícímu touto těžební činností nebudou za žádných okolností lovícímu kompenzovány. Lovící zcela zodpovídá za způsobenou škodu a je povinen ji v plné výši nahradit. Lov provádí lovící na vlastní nebezpečí.

- Zavážení nástrah je povoleno pouze při lovu dravých ryb a v prostoru vyznačeném bójemi na zvláštní povolení vydané MO Tovačov na žádost lovícího. Pravidla pro zavážení budou upřesněna na povolení.

- Zavezená nástraha svým umístěním nesmí omezovat okolní lovící a nesmí zasahovat do plavební dráhy těžařských zařízení.

- Minimální velikost nástražních ryb se v tomto období stanovuje na 20 cm. Nelze použít jen části ryb.

- Při lovu kaprovitých ryb lze použít pouze nástrahy rostlinného původu, boil ies nebo pelety.

- Platí zákaz stanování a rozdělávání ohňů. Použití deštníku se zástěnou, popř. bivaku proti nepřízni počasí, je pro vícedenní lovící povoleno.

- Zakazuje se ukládání odpadků do plastových pytlů a podobně. Odpadky je nutno po dobu přítomnosti na lovném místě ukládat do pevných nádob s víkem a neoddělitelnou jmenovkou lovícího. Tyto nádoby musí být lovícím při opouštění lokality odstraněny. Taková nádoba je povinnou výbavou každého lovícího.

- Lovné místo musí být po dobu snížené viditelnosti osvětleno elektrickým světlem neoslňující bílé barvy. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

- Lovící je povinen v případě potřeby použít chemické WC nebo podobné zařízení. Takto vzniklý odpad je lovící povinen po ukončení lovu beze zbytku odklidit.

Nejmenší lovná míra štiky je zvýšena na 60 cm.

Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

 

 
© 2013 ČRS MO Tovačov