Morava 17A   (Revíry obhospodařované ČRS MO Tovačov)


 Název : Morava 17A
 Číslo : 471048
 Velikost : 42ha
 Typ : Mimopstruhový revír
 GPS : 49°25'18.135"N, 17°18'15.11"E
 Popis :

Revír tvoří jezero I – sever v k. ú. Tovačov.

Na nádrži jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany vodního zdroje a platí tato ustanovení: Přímý vodárenský odběr, PHO I. stupně - počet docházek omezen na 4 za týden.

Lovící jsou povinni respektovat úseky s celoročním zákazem lovu ryb - vyznačeno tabulemi. Na celém revíru platí zákaz vjezdu a stání motorových vozidel, zákaz stanování, táboření, vstupu s domácími zvířaty a koupání osob. Počet lovících je omezen na 50 osob denně. Pobyt u vody mimo stanovenou dobu lovu je zakázán.

Výkon rybářského práva je vykonáván na základě dohody s a.s. Vodovody a kanalizace Přerov. Porušení shora uvedených ustanovení a jakékoliv znečišťování břehů jezera a vody je důvodem k zadržení povolenky k lovu ryb.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Nejmenší lovná míra štiky zvýšena na 60 cm.

 

 
© 2013 ČRS MO Tovačov