A K T U A L I T Y


Nezapomeňte VRÁTIT POVOLENKY !


Prosím o dodržení termínu vrácení povolenek.

Povolenka se dle rybářského zákona má vrátit do 15 dnů po skončení její platnosti.

Kdo tak neučiní, tak mu skutečně nemusí být vydána povolenka na rok 2019 !


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ !

Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů !


Prosím, věnujte pozornost níže uvedenému dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem o ochraně osobních údajů.....


Informace o zpracování osobních údajů - pokračování ZDE !!!


RAK SIGNÁLNÍ - výzva !


V souvislosti s výskytem nepůvodního raka signálního na řece Moravě u Kojetína, který konkuruje našemu domácímu raku říčnímu a přenáší na něj račí mor, prosíme o přečtení krátkého článku, na který se dostanete přes odkaz pod tímto odstavcem.


RAK SIGNÁLNÍ - výzva


Žádáme o dodržování ZÁKAZU přenášení a přesazování ryb z revírů !!!


POZOR změna doby lovu na MP revírech !

Od 1.dubna 2018 platí nové doby lovu !


DUBEN - ZÁŘÍ --> 4 - 24 hod

ŘÍJEN - BŘEZEN --> 5 - 22 hod


Bližší informace ZDE !!!


Úřední dny v roce 2018 !!!


Od 1. dubna platí každou středu v měsíci (mimo svátky) od 15.00 do 17.00 hodin.


Výbor ČRS MO Tovačov


Výborové schůze v roce 2018


14.12. - poslední tento rok

Začátky od 16.30 hod. v kanceláři MO.


Výbor ČRS MO Tovačov


Výlov rybníku v Měrovicích n/H - říjen 2015 ! ! !Nové podílky - rybníky Choleráky   ! ! !


V přiloženém souboru najdete rozpis nových podílků. POZOR jsou volné některé podílky, tak kdo má zájem, ať se ozve panu Uherkovi (hospodáři ČRS MO Tovačov) na telefon 774 953 334.

Rozpis podílků ZDE !!!


Aktualizace vyhlášky 197/2004 Sb.

Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění vyhlášek č. 239/2006 Sb., č. 20/2010 Sb., č. 122/2010 Sb. a 123/2016 Sb.

Bližší informace najdete ZDE !!!Nové fotografie z výlovů !!!

Nové fotografie najdete v "Činnost organizace - Rybochovy - Rok 2015"Výjimka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena !!!


Lov mníka jednovousého a jelce jesena se bude řídit ustanovením zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 197/2004 Sb.

Osoba oprávněná k výkonu rybářského práva, která uloví ryby druhu mník jednovousý nebo jelec jesen, zapíše do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání včetně velikosti a váhy ryb, které dosáhly zákonné míry.

Rozhodnutí ze dne 23.7. 2014 Olomouckého kraje na lov mníka a jesena v Olomouckém kraji s platností výjimky do 31.12. 2022.


Výbor ČRS MO Tovačov


PRACOVNÍ POVINNOST !

Na základě usnesení členské schůze, konané dne 12.2.2011, se mění od 1.1.2012 náhradní plnění za neodpracovanou prcovní povinnost.

V daném kalendářním roce: 500,- Kč nebo 200 kg krmiva

Při nesplnění pracovní povinnosti do konce daného kalendářního roku: V následujícím roce úhrada finanční částky je 700,- Kč za uplynulý rok.

Výbor ČRS MO Tovačov

Zápis z jednání ve věci provozu dračích lodí na řece Moravě mezi MěÚ Kojetín, ČRS a oddílem kanoistiky - bližší informace ZDE !!!


© 2013 ČRS MO Tovačov